Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε για το παιδί σας με τις αντίστοιχες τιμές.

Για όλες τις υπηρεσίες των μαλλιών το λούσιμο είναι ΔΩΡΕΑΝ

Υπηρεσία Τιμή
Κούρεμα 5€